Wyoming 2011 - Bill Dreitlein
2 ducks and their wakes.  Jackson, WY.

2 ducks and their wakes. Jackson, WY.

WyomingVacation